Cenovnik

Cena estetske kompozitne plombe od 30 do 40 €
Cena vađenja zuba 25 €
Cena komplikovanog vađenje zuba od 35 do 50 €
Cena hiruškog vađenja umnjaka od 100 do 150 €
Cena krunice - metal keramika 100 €
Cena krunice - bezmetalna zirkon keramika 200 €
Cena krunice - privremena 30 €
Cena implantata od 400 do 800 €
Cena skeletirana proteze 400 €
Cena skeletirane proteze sa atecmenima 500 €
Cena ulanjanje čvrstih i mekih naslaga ultrazvucno po vilici 20 €
Cena totalne proteze od 200 do 300 €
Cena incizija i drenaze abscesa kod infekcija sa postavkom jodoform strajfne 40 €
Cena pružanje prve pomoći kod dentalgija 30 €

 

Cene vikendom praznicima i posle 20h mogu biti veće do30%.