Uslovi korišćenja i Politika privatnosti

Hvala što ste posetili veb stranicu www.drmilenkovic.rs. Pristupom i korišćenjem veb stranice drmilenkovic.rs prihvatate, bez ograničenja, Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da odmah napustite veb stranicu drmilenkovic.rs. Ako želite da koristite uslugu koju pruža drmilenkovic.rs, morate da pročitate Uslove korišćenja i označite da ste saglasni nakon popunjavanja Zahteva.
Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje veb stranice drmilenkovic.rs od strane korisnika. Nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja ove veb stranice, svakim daljim korišćenjem smatra se da je korisnik saglasan sa navedenim uslovima i pravilima veb stranice drmilenkovic.rs. Sadržaj veb stranice je informativnog karaktera i služi isključivo da korisniku obezbedi neku od željenih usluga posredstvom veb stranice drmilenkovic.rs.
drmilenkovic.rs zadržava pravo da uskrati korišćenje svakom korisniku veb stranice, bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Ukoliko odlučimo da promenimo Politiku privatnosti, Uslove korišćenja ili bilo koju odredbu objavićemo promene na ovoj strani. 

Vlasništvo materijala veb stranice drmilenkovic.rs

Svi materijali koji se nalaze na veb stranici su vlasništvo drmilenkovic.rs pa su kao takvi zaštićeni zakonom. drmilenkovic.rs je nosilac autorskih prava celokupnog idejnog sadržaja veb stranice drmilenkovic.rs neophodnog za ispravno i kontinuirano funkcionisanje same ideje projekta. Korišćenje sadržaja veb stranice drmilenkovic.rs koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja - bilo koja vrsta distribucije, kopiranje, objavljivanje, komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala ili na bilo koji način menjanje veb stranice bez pismenog odobrenja drmilenkovic.rs, je strogo zabranjeno. Svako neovlašćeno korišćenje veb stranice, uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa, biće sankcionisano krivičnom i prekršajnom prijavom, po hitnom postupku.

Odricanje od odgovornosti

Veb stranicu drmilenkovic.rs koristite isključivo na sopstvenu odgovornost. drmilenkovic.rs, ne garantuje, ni na koji način, da upotreba ove veb stranice neće biti prekinuta, privremeno nedostupna ili isključena, kako zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran drmilenkovic.rs. Isto tako, drmilenkovic.rs nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, materijalnu, nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu proizišlu iz korišćenja veb stranice, kao ni za tačnost i sadržaj bilo koje informacije ili usluge date posredstvom ove veb stranice. drmilenkovic.rs nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na veb stranicu. drmilenkovic.rs može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na veb stranici a sa ciljem da osigura poštovanje ovih Uslova korišćenja kao i propisa Republike Srbije. drmilenkovic.rs zadržava pravo uklanjanja bilo koje vrste sadržaja koja nije u skladu sa ovde postavljenim Uslovima korišćenja. Partner je jedini odgovoran za kvalitet usluga koje pruža. drmilenkovic.rs ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nepravilnosti usluga kao posrednik u zakazivanju tih usluga. Na svakoj Potvrdi jasno je naznačen Partner koji pruža određenu uslugu. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim drmilenkovic.rs, agente i zaposlene za naknadu eventualne štete i troškove, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem veb stranice drmilenkovic.rs od strane korisnika. drmilenkovic.rs može u svako doba da prekine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom. U tom slučaju ne prestaju da važe Uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. drmilenkovic.rs se izričito ograđuje, u svakom smislu, od sadržaja veb stranica trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa veb stranice drmilenkovic.rs. Takvi linkovi su prisutni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. drmilenkovic.rs ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Pristupanje veb stranicama trećih strana korisnik čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti drmilenkovic.rs. drmilenkovic.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili obustavi bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje veb stranice. drmilenkovic.rs zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, obustavi ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja veb stranice i/ili Politiku privatnosti. Korisnik je saglasan da sva komunikacija koja se odvija putem veb stranice drmilenkovic.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. drmilenkovic.rs zadržava diskreciono pravo da sam oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika. drmilenkovic.rs  u svakom trenutku može izmeniti ove Uslove korišćenja a Vi ćete automatski biti obavezani novim, izmenjenim Uslovima korišćenja. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Politike privatnosti, a korisnik nastavi da koristi našu veb stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u izmenjenom obliku. Svako korišćenje veb stranice nakon takve promene, podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena. Delimična ili potpuna nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat. Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu u vezi sa korišćenjem veb stranice drmilenkovic.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.
Popunjavanjem kontakt forme na veb stranici drmilenkovic.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao i prihvatio.

Politika privatnosti

drmilenkovic.rs obrađuje podatke o korisnicima sakupljene tokom procesa popunjavanja Zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri zakazivanju željenih usluga korisnika koje se nude putem veb stranice, što uključuje i dostavljanje neophodnih podataka Partnerima. Korišćenje veb stranice i popunjavanje Zahteva predstavlja pristanak korisnika za obradu podataka. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će drmilenkovic.rs podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku. Prilikom plaćanja platnom karticom sigurnost podataka garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Mi ne prosleđujemo ni jednu vrstu Vaših ličnih podataka. Nakon potvrde o uplati koju dobijemo od banke, Vi dobijate broj Vaše Potvrde sa sadržajem rezervacije, cenu i detalje u vezi sa rezervisanom uslugom ili više usluga. Unošenje podataka o platnoj kartici i ostalih podataka, neophodnih za uspešno plaćanje platnom karticom se vrši na strani banke i drmilenkovic.rs nema nikakvih saznanja o datim podacima. Mi dobijamo potvrdu od banke da je uplata uspešno izvršena. Prilikom unošenja podataka, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenijeg tehnološkog rešenja. Dajemo korisniku mogućnost izbora da ne prihvati ili prihvati Uslove korišćenja kao i za korišćenje "kolačića" (Cookies). Prikupljamo i koristimo pojedinačne podatke o korisnicima samo ukoliko imamo Vaše odobrenje. Upotrebljavamo lične podatke samo u one svrhe za koje su prvobitno prikupljeni, i siguramo da će biti bezbedno obrisani.

Sa kim delimo podatke

Podaci se koriste samo u okviru drmilenkovic.rs. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju do završetka usluge drmilenkovic.rs, i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni drmilenkovic.rs, kao i Partneri, su odgovorni za poštovanje zaštite privatnosti korisnika. Možemo da pristupimo i objavimo lične podatke kako bismo ispunili relevantne zakone ili zahteve od države, radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika. Svi Partneri koji pristupe Vašim podacima u toku pružanja usluge a posredstvom drmilenkovic.rs imaju ugovorna ograničenja kako bismo osigurali da štite Vaše podatke, ali i da se pridržavaju pravila i zakona o zaštiti podataka.

Cookies ili Kolačići

Kao i mnoge veb stranice i drmilenkovic.rs koristi tehnologiju za prikupljanje informacija koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo i našu uslugu. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našoj veb stranici da funkcioniše i pomažu da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za naše korisnike. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš veb pretraživač čuva na Vašem računaru pametnom telefonu ili tabletu kada posetite veb stranicu i pomažu da se identifikujete na veb stranicama prilikom kasnijih poseta. Korišćenje kolačića je standardna praksa na mreži i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Vi imate izbor i uvek možete odabrati da prestanete da ih koristite. Potrebno je da pretraživač koji koristite posebno podesite za rad sa kolačićima. drmilenkovic.rs koristi kolačiće isključivo kako bi Vama omogućio bolji kvalitet korišćenja naše veb stranice, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads.